BİZİ ARAYINTEKLİF AL
Lokalisering2019-03-12T18:23:06+03:00

Sentro Översättnings & Lokaliseringstjänster

Översättningsminnen

Översättningsminnen, Translation Memory (TM) är en av de viktigaste funktionerna i hjälpmedels program för översättningar som används för att stödja översättaren under översättningsprocessen och för att försäkra konsekvensen i måltexten. Ett översättningsprogram sparar helt enkelt källan och målmeningarna i en databas som kallas ”Translation Memory” ”Översättningsminne” för varje mening. Översättningsprogrammet ger åtkomst till de efterföljande meningarna, vilket innebär att de skannas till en databas där Tm har sparats för liknande meningar och hämtar dem för översättaren. Om meningen matchar fullständigt, gör översättaren en kontroll och fortsätter med de efterföljande meningarna. Om meningen är annorlunda, är skillnaderna markerade, samtidigt som de visas för översättaren. I det här fallet gör översättaren de nödvändiga ändringarna, gör en ny mening i databasen, och går vidare med nästa mening. Meningarna i källtexten sparas när de blir översatta i en databas som stöds av detta program genom att de kombineras i ett format som är specifikt för programmet. TM är sammansatt på detta sätt – genom att spela in och spara varje mening i både käll-och målspråk i en databas – för att stödja översättningsprocessen. Därför är språk och stil konsekvent säkerställda och den totala kvaliteten på översättningen förbättras.

Att arbeta med TM underlättar kollektiva förändringar som görs i texten. Käll- och måltexter hålls samman i handlingarna under översättningsprocessen, och dessa dokument kallas dokument med ”språkpar.” Efter att översättningen är korrekturläst, den nödvändiga redigeringen är gjord och samma görs för liknande texter och dokument där det krävs, en funktion som kallas att ”städa upp” används i dokumentet. Denna funktion raderar källmålet i dokumentet som innehåller ”språkpar,” och därmed skapas måldokumentet där den slutliga formen för måltexten tillämpas.

Det finns många lösningar på marknaden som baserar sig på TM , men program som Trados, Transit, Wordfast, DejaVu, Passolo och Catalyst är bland de vanligaste. Genom att använda dessa och andra översättningsprogram tillräckligt, skyddar vårt företag också kundernas sekretess till skillnad av de enskilda TM som öppnas separat för varje kund. En slags ”motor” för support för övesättningsprogram, så tycks TM styra industrin i framtiden. Om du vill använda TM, bör dokument som skall översättas vara i den elektroniska miljön och detta kan kräva användning av optiska program för teckenigenkänning. Dokument kan enkelt behandlas när de omvandlas till elektroniskt format, och det är möjligt att erbjuda högkvalitativa översättningsprodukter med hjälp av översättningsprogram.

Konsekvent terminologi

Konsekvens i terminologi är särskilt viktigt i tekniska översättningar. Terminologi databaser som används för att tillhandahålla konsekvens, erbjuder översättaren stöd under översättningen och ser till att samma ord används för samma termer. Vårt översättnings- och korrekturläsningsteam ser till att den konsekventa terminologin bibehålls för långsiktiga projekt, tack vare den interna terminologi plattform vi har, där den nya terminologin kontinuerligt sparas. Dessa terminologi listor, skickas i efterhand till kunderna för godkännande. Listorna ingår i denna interna terminologi plattform för att se till att orden som kunden föredrar, skall användas i framtida projekt också. Här använder vi olika terminologi hanteringsprogram. Dessa terminologi hanteringsprogram tillhandahålls som ett paket med program för översättningshjälpmedel. Dessa terminologi hanteringsprogram fungerar i samband med TM och program för projektförvaltning, därför kommer varje projekt att garanterat att behandlas med sitt eget TM och sin egna terminologi- lista.

Med hjälp av sådana program, kollar våra korrekturläsare frågor som huruvida det finns några saknade delar, oavsett om terminologin används på rätt sätt, eller om det finns några saknade / extra nummer, etc, och de redigerade / korrigerade slutliga versionerna av dokumenten skickas till kunderna. Därför, är den terminologi lista som fås från kunden före starten av översättningen viktig, vilket säkerställer att jobbet görs med högre kvalitet och med de exakta villkoren som föredras av kunden.

Konsekvens i terminologin är också viktig för programvaran och alla online-eller mobila applikationer. Inkonsekvens i menynamn, nyckel/ knappreferenser och liknande frågor kan vara harmfulla och till och med farliga för användaren, eftersom dessa kan till exempel leda till ett missbruk av programmet och användaren kan inte hitta menyn eller knappen där de indikeras att vara. Av denna anledning, bör det uppmärksammas att terminologin är konsekvent och använda som den mjukvara som krävs för att säkerställa detta, vilket är ett måste för att erbjuda översättningsprodukter av högsta kvalitet.

Design och formatsupport

Texterna är inte ”vanliga” längre, som de brukade vara. Oftast visas de i ”rich text format” och är nu i sin ”du kan skriva ut” form, som förberetts i Adobe Indesign och liknande designformat, eller i ett webb filformat om de skall placeras på en webbplats. Vi levererar din översättning som ett ”nyckelfärdigt” projekt och ser till att du sparar kostnader för utformning eller för omvandling av dem till webbformat, tack vare det stöd som vi kan ge sådana filformat.

Översättning av programvara

Program som är installerade på datorer, webb baserade program och applikationer som används på bärbara enheter kräver en helt annan översättningsmetod. Sådana program och applikationer kräver särskilda översättningsprogram och lokaliseringskunskap om programvaran , eftersom menyer, fönster och infotexter i dem har olika filformat och strukturer. Genom att tillhandahålla sådan expertis, stödjer vi er i alla skeden när ni vill översätta er programvara till alla språk som du föredrar.

error: İçerikler Korunuyor!