BİZİ ARAYINTEKLİF AL
Översättning2019-03-12T18:28:54+03:00

Sentro Översättnings & Lokaliseringstjänster

Sentro arbetar med över 400 inhemska och utländska frilansande översättare. Vi har varit verksamma i ca 20 år på över 30 språk.

  1. Auktoriserad översättning på alla språk
  2. TM (Translation Memory) (Översättningsminne) applikationer och lokalisering
  3. Rättsliga och kommersiella texter – fullmakter, domstolsförordningar, avtal, officiella dokument, lagstiftningar, patenter, fakturor, ursprungscertifikat …
  4. Tekniska texter – underhåll och drift, kursdokument, kataloger, kravspecifikationer …
  5. Tryckta arbeten för era översatta dokument (kataloger, broschyrer, guider, etc.)
  6. Översättningar inom medicin / biologi
  7. Översättningar av tekniska och vetenskapliga artiklar
  8. Översättningar av reklammaterial
  9. Översättningar av verksamhetsrapporter
  10. Översättningar av webbplatser
error: İçerikler Korunuyor!