BİZİ ARAYINTEKLİF AL
Simulant2019-03-12T17:42:26+03:00

Sentro Översättnings & Lokaliseringstjänster

Allmän information om simultantolkning

 1. En simultantolk ser till att personer som inte talar samma språk förstår varandra.
 2. En simultantolk har den mest grundläggande rollen att uppfylla inom ramen för internationella möten och att skapa en önskan om att upprepa dem.
 3. Konferens tolkning är en viss yrkeskategori och kräver särskild utbildning.
 4. Tolken bör vara en del av det pågående samtalet och får inte ge intryck av att vara en mellanhand.
 5. Tolken skall översätta meningar till ett annat språk utan att orsaka någon förlust i deras socio-ekonomiska och kulturella betydelse.
 6. Sentro uppfyller sina åligganden för en sådan förståelse.

Simulantsystem

 1. Utrymmen och teknisk utrustning som används under simultantolkning följer TS ISO 2603 & 4043 standarder.
 2. Bosch Integrus digitala system finns tillgängligt i vårt materiallager.
 3. Sentro besitter den tekniska infrastrukturen och personal för att organisera samtidiga händelser på 5 olika platser.
 4. Sentro är den enda enhet i Turkiet som anställer både grupper av översättare och teknisk personal på samma gång.
 5. Därför kan du delegera din kompletta händelse direkt till oss.

Mono simulanta system

System för samtidig översättning från ett språk till ett annat via en enda kanal.

Multi- kanal simultantolkningssystem

System för simultantolkning från många källspråk till flera målspråk via relätolkning där det krävs.

Infoport tolkningssystem

Mobit tolkningssystem: ett system för översättningar som gjorts i rörelse, vid omkring strövning på en plats

Du kan flytta fritt med det mobila Infoportsystemet.

Konsekutiv tolkning

Tolkning utförs efter en eller flera meningar på högtalaren, genom att upprepa exakt meningarna på målspråket.

FÖRUTOM ATT SENTRO ERBJUDER SIMULTANTOLKNINGSTJÄNSTER, SÅ ERHÅLLER OCKSÅ SENTRO ALL UTRUSTNING FÖR ATT UPPFYLLA ER KOMPLETTA SIMULANTTOLKNING SAMT DE BEHOV SOM ER ORGANISATION BEHÖVER. FÖR ATT ERHÅLLA YTTERLIGARE DETALAJERAD INFORMATION, BESÖK WWW.SENTROSIMULTANE.COM WEBBPLATSEN, SOM ÄR SPECIFIK FÖR VÅRA SIMULANTA TOLKTJÄNSTER.

error: İçerikler Korunuyor!