BİZİ ARAYINTEKLİF AL
Nyheter2019-03-12T18:20:30+03:00

Sentro Översättnings & Lokaliseringstjänster

Sentro Översättnings & Lokaliseringstjänster åtog sig översättnings sponsringen för Human Resources Summit 2012, som hölls i Lutfi Kırdar Congress and Exhibition Hall februari 15-16. Besök gärna www.insankaynaklarizirvesi.com för detaljerad information om toppmötet som började med sloganen “Time of Transformation! Tid för omvandling! Are You Ready to Renew and Grow?” Är du redo att förnya dig och växa? ”.

Sentro Översättnings & Lokaliseringstjänster åtog sig översättnings sponsringen av marknadsföringen för Customer Era Summit 2011, som hölls i Lutfi Kırdar Congress och Exhibition Hall december 7-8. Besök gärna www.pazarlamazirvesi.com för detaljerad information om konferensen, som började med sloganen “Love is the Square Root of Marketing.” “Kärlek är kvadratroten av marknadsföring” av Peter Economides som innehar ordförandeposten.

Samtidigt som den Europeiska unionens (EU) anslutnings period gås igenom, har vårt land varit harmoniserat med EU: s regelverk förutom att översätta det också. Inom denna ram har the Coordination of Translation Department (CTD), Samordningen av översättningstjänsten (CTD) inrättats enligt Ministry of the European Union organization, Ministeriet för Europeiska unionens organisation. CTD samordnar verksamheten vid översättningen av EU: s regelverk till turkiska, och bedriver språkliga, tekniska och juridiska omdömen om dessa översättningar i samarbete med de relevanta offentliga organen och institutionerna, samt aktiviteter för skapandet av en EU-terminologins databas.

Turkiska kommer att ingå bland de officiella EU-språk när Turkiet blir en EU-medlemsstat. Flerspråkighet är en grundläggande EU princip och EU har för närvarande 23 officiella språk. Således har en av de största översättningscentrumen i världen, som sysselsätter 1750 lingvister, verkat under Europeiska kommissionen.

Tävlingen hölls den 17 december 2011 i Istanbul. Äldre studerande från 24 universitet och 34 institutioner deltog i tävlingen. De deltagande studerandena bestämdes av universiteten. Totalt 93 elever tävlade i denna tävling, 55 i engelska, 19 i franska och 19 i tyska.

En text om EU översattes till turkiska i tävlingen. Källtexten hade upprättats på ett av EU: s verksamhetens språk: engelska, franska eller tyska.

Utvärderingskommissionen för EU: s översättningstävling, bestående av medlemmar i EU ministeriet, utvärderade tävlingen. Utvärderingskriterierna inkluderade kompetens i käll-och målspråket, korrekt användning av EU-terminologi och anslutningar till grammatiska regler.

error: İçerikler Korunuyor!