BİZİ ARAYINTEKLİF AL
Lokalizace2019-03-06T17:39:47+03:00

Sentro Překladatelské a Lokalizační služby

Překladové paměti

Překladová paměť (TM) je jedna z nejdůležitějších funkcí podporných překladatelských programů používaných pro podporu překladatele během průběhu překladu a zajištění soudržnosti cílového textu. Co dělá překladový program je to, že jednoduše ukládá věty zdrojového a cílového textu v databázi zvané „Překladová paměť“. Pro následující věty k těmto uloženým jednotkám přistupuje, což znamená, že skenuje databázi a hledá podobné věty a načítá je překladateli. Pokud má pro větu dokonalou shodu, překladatel ji zkontroluje a pokračuje s další větou. Pokud je věta jiná, pak jsou rozdíly vyznačeny a zobrazeny překladateli. V tomto případě překladatel udělá nezbytné změny a zadá novou větu do databáze, a pokračuje s další větou. Věty ve zdrojovém textu jsou ukládány do databáze, jakmile jsou přeloženy, s podporou tohoto programu tím, že jsou zkompilovány ve formátu specifickém tomuto programu. Překladové paměti (TM) složené tímto způsobem – prostřednictvím nahrávání a ukládání každé věty v jak zdrojovém, tak cílovém jazyce do databáze – pomáhají průběhu překladu. Tímto způsobem je zajištěn jazyk a soudržnost stylu a celková kvalita překladu je zdokonalená.

Práce s překladovou pamětí usnadňuje také hromadné změny v textu. Zdrojové a cílové texty jsou v dokumentu drženy pohromadě v průběhu překladu, a tyto dokumenty jsou nazývány dokumenty s „jazykovými páry.“ Poté, co je překlad zkontrolován, nezbytné změny jsou hotové, a totéž je učiněno i u podobných textů a dokumentů, se používá činnost, které se říká „úklid“. Tato činnost smaže zdroj cílu v dokumentech obsahujících „jazykový pár“, a dále vytváří cílový dokument, kde je finální forma cílového textu použita.

Na trhu existuje mnoho řešení na základě překladové paměti; nicméně, programy jako je Trados, Transit, Wordfast, DejaVu, Passolo a Catalyst patří mezi ty nejpoužívanější. Odborným použitím těchto a dalších překladatelských programů naše společnost také chrání důvěrnost zákazníků vzhledem k tomu, že jsou jednotlivé překladové paměti otevřeny samostatně pro každého zákazníka. Jakožto „motor“ podporných překladatelských programů, se zdá, že překladové paměti budou vést průmysl i v budoucnosti. Nicméně, k použití překladových pamětí by dokumenty k překladu měly být v elektronické formě a to může vyžadovat použití programů pro optické rozpoznávání znaků. Dokumenty mohou být po převodu do elektronického formátu již snadno zpracovány a dále je možné poskytnout vysoce kvalitní překladové produkty s pomocí překladatelských programů.

Soudržnost terminologie

Soudržnost v terminologii je důležitá zejména v technických překladech. Terminologické databáze poskytují překladatelům tuto podporu soudržnosti během překladu a zajišťují, že stejná slova jsou použita pro stejné termíny. Náš tým překladatelů a korektorů zajišťuje soudržnost terminologie pro dlouhodobé projekty vzhledem k vlastní terminologické platformě, kde je nová terminologie soustavně ukládána. Tyto terminologické seznamy, následně odeslány zákazníkům ke schválení, jsou zahrnuty do této vlastní terminologické platformy k zajištění, že slova preferovaná zákazníkem budou použita také i v budoucích projektech. Zde používáme různé programy pro správu terminologie. Poskytovány jako balíček s podpornými překladatelskými programy, pracují tyto programy pro správu terminologie ve spojení s překladovou pamětí a programy pro vedoucího projektu; tudíž má každý projekt zajištěné zpracování se svojí překladovou pamětí a seznamem terminologie.

Zkontrolován a přezkoumán našimi korektory, jakmile je překlad dokončen. Přeložené dokumenty jsou také zkontrolovány různými kontrolními programy pro zajištění souladu se seznamy terminologií. S pomocí těchto programů naši korektoři zkontrolují záležitosti jako zda-li nejsou v textu chybějící části, zda-li je terminologie použita správně, nebo zda-li v textu nechybějí/nepřebývají čísla, atd., a upravené/finální verze dokumentů jsou odeslány zákazníkovi. Z tohoto důvodu zajišťuje získání seznamu terminologie od zákazníka před zahájením překladu, že práce je vyhotovena ve vyšší kvalitě a s přesnými termíny, které zákazník preferuje.

Soudržnost terminologie je také důležitá pro software a mobilní nebo online aplikace. Nesoudržnost v názvech v menu, tlačítko/klíčové reference a podobné záležitosti mohou mít neblahý, ba dokonce i nebezpečný účinek na uživatele, jelikož například mohou vést k nesprávnému použití programu a uživatel nebude schopen nalézt menu nebo tlačítko tam, kde má být. Z tohoto důvodu je věnování pozornosti soudržnosti terminologie a použití potřebného podporného softwaru nutnost k poskytování překladatelských produktů nejvyšší kvality.

Podpora designu a formátování

Texty již nejsou tak “prosté”, jak bývaly. Více častěji se objevují v “rich text formátu” a jsou ve své formě “připravené k tisku”, připravené v Adobe Indesignu a podobném formátu designu, nebo ve webovém formátu souboru, pokud jsou vkládány na webovou stránku. My Váš překlad poskytujeme jako projekt na klíč, a zajišťujeme, že ušetříte náklady na design nebo převod těchto souborů do webových formátů vzhledem k podpoře, kterou můžeme poskytnout pro tyto formáty souborů.

Překlad softwaru

Programy nainstalované na počítačích, webových aplikacích a aplikacích běžících na přenosných zařízeních vyžadují trochu jinou překládací metodu. Tyto programy a aplikace vyžadují konkrétní překladatelské programy a znalost softwarové lokalizace, jelikož texty v menu, oknech a informační texty v nich mají různé formáty a struktury souborů. Poskytováním této znalosti Vás podporujeme ve všech fázích, pokud si přejete přeložit Váš software do jakéhokoliv jazyka, který preferujete.

error: İçerikler Korunuyor!