BİZİ ARAYINTEKLİF AL
Lokalisering2019-03-12T10:41:32+03:00

Sentro Oversættelse og Lokaliseringsservice

Oversættelseshukommelse

Oversættelseshukommelse (Translation Memory) er een af de vigtigste elementer i pro- grammer for oversættelse- support. Det bruges til støtte for oversætteren under oversættelsesprocessen og sikrer sammenhæng i målteksten. Hvad et oversættelsesprogram gør, er simpelthen at gemme kilde- og måltekst for hver sætning i en database der hedder Translation Memory. For de efterfølgende sætninger har programmet adgang til sætningsenhederne. Programmet scanner databasen hvor Translation Memory er gemt for lignende sætninger og henter dem frem til oversætteren. Hvis sætningen passer fuldstændig, kontrollerer oversætteren det og fortsætter så med den næste sætning. Hvis sætningen har en forskel, bliver forskellen markeret når sætningen bliver vist til oversætteren. Hvis det er tilfældet, foretager oversætteren de nødvendige ændringer og sætter den nye sætning i databasen før han går videre til den næste sætning. Sætninger i kildeteksten bliver opbevaret i en database når de bliver oversat med støtte fra programmet. Sætninger bliver kombineret i et format der er specielt for det program. Oversættelsehukommelse (Translation Memory)) sammensat på denne måde – ved at registrere og gemme hver sætning i både kilde- og måsproget i en database er til støtte for oversættelsesprocessen. Derfor bliver sprog og sprogstil sikret og oversættelsens samlede kvalitet er forstærket.

Når man arbejder med Oversættelseshukommelse (Translation Memory) er det også lettere at foretage samlede ændringer i teksten. Kilde- og måltekst bliver holdt sammen i dokumenter i oversættelsesprocessen. Disse dokumenter har betegnelsen dokumenter med “sprogpar”. Efter oversættelsen er blevet korrekturlæst og den nødvendige redigering er sket, og det samme er sket for lignende tekster og dokumenter hvor det er nødvendigt, en funktion der hedder “oprydning” påføres dokumentet. Denne funktion fjerner målsproget i dokumenter der indeholder “sprogpar”, så på den måde dannes måldokumentet, hvor den endelige form for målteksten bliver anvendt.

Der er mange løsninger på markedet der har basis i Oversættelseshukommelse (Translation Memory). Trados, Transit, Wordfast, DejaVu, Passolo og Catalyst er blandt de mest almindelige. Ved hjælp af disse og andre oversættelsesprogrammer,, beskytter fores firma også vores kunders fortrolighed fordi vi åbner en ny Oversættelseshukommelse (Translation Memory) for hver enkelte kunde. Oversættelseshukommelse (Translation Memory) er en slags “motor” for oversættelses støtteprogrammer og styrer industrien i den retning i fremtiden også. For dog at anvende Oversættelseshukommelse (Translation Memory) bør dokumenter der skal oversættes være i det elektroniske miljø. Dette kan kræve anvendelse af optiske tegngenkendelsesprogrammer.. Dokumenter kan nemt oversættes når de er blevet omsat til elektronisk form, og det er muligt at byde på oversættelser af høj kvalitet når man bruger oversættelsesprogrammer.

Terminologiensartethed

Ensartethed i terminologi er især vigtigt med tekniske oversættelser. Terminologidatabaser bliver brugt til at give denne ensartethed og som støtte til oversætteren med oversættelsen og for at sikre at de samme ord bliver brugt til de samme udtryk. Vores oversættelses- og korrekturlæsningsteam sikrer terminologi ensartethed for langsigtede projekter som følge af en intern platform hvor ny terminologi bliver løbende opbevaret. Disse terminologilister, sendt senere til kunden for godkendelse bliver inkluderet i denne interne terminologiplatform for at sikre at ord og udtryk som kunden foretrækker bliver også brugt for fremtidige projekter. Her bruger vi forskellige terminologistyringsprogrammer. Disse terminologistyringsprogrammer leveres som en pakke med oversættelsesstøtteprogrammer og arbejder sammen med Oversættelseshukommelse (Translation Memory) og projektstyrende programmer således at hvert projekt er sikker på at blive behandlet med sin egen Oversættelseshukommelse (Translation Memory) og terminologiliste. De oversatte dokumenter bliver kontrolleret og gennemgået af vores korrekturlæsere og bliver også tjekket med forskellige programmer for at sikre overensstemmelse med terminologilister. Ved hjælp af sådanne programmer, kan vores korrekturlæsere se om der er manglende dele, om terminologien bliver brugt rigtigt, eller hvis der er manglende/ekstra numre, osv., og de redigerede/korrigerede endelige versioner bliver sendt til kunderne. Derfor at sikre en terminologiliste fra kunden inden vi begynder oversættelsen sikrer at jobbet er af højere kvalitet og med de nøjagtige ord som kunden foretrækker.

Terminologi ensartethed er også vigtigt for software og online eller mobile programmer. Manglende ensartethed i menunavne, henvisninger til knap/tast og lignende spørgsmål kan være skadeligt og endda farlig for brugeren, idet disse kan, for eksempel, føre til misbrug af programmet så brugeren ville ikke kunne finde menuen eller tasten hvor den skulle være. På grund af dette, at være opmærksom på terminologi ensartethed såvel som brug af den nødvendige støttesoftware for at sikre dette er en nødvendighed for at levere oversættelsesprojekter af topkvalitet.

Støtte af design og format

Tekster er ikke længere “almindelige”. Mere og mere optræder tekster i RTF (Rich Text Format) og er i deres “klar til at blive trykt” form, udarbejdet i Adobe InDesign eller lignende designformater, eller også er teksterne i web-filformat i det tilfælde de skulle anbringes på en hjemmeside. Vi leverer Deres oversættelse som et turnkey projekt, og sikrer dermed at De sparer udgifterne til udformning eller omdannelse til webformat. Det kan vi gøre på grund af den støtte vi kan levere til sådanne filformater.

Oversættelse af software

Programmer der er installeret på computere, web-baserede programmer, og programmer der kører på mobile enheder kræver en hel anden oversættelsesmetode. Sådanne programmer og anvisninger kræver særlige oversættelsesprogrammer og lokalisring af software viden fordi de menuer, vinduer og info tekst har forskellige filformater og strukturer i dem. Ved at tilbyde denne ekspertise, støtter vi Dem på alle stadier når De ønsker at oversætte Deres software til Deres foretrukne sprog.

error: İçerikler Korunuyor!